Reklam

İmirler'i tanıyalım

İMİRLER KÖYÜNÜN TARİHÇESİİMİRLER Köyünün Tarihini incelediğimizde karşımıza ilginç bir gerçek çıkmaktadır. O da Türkler söylendiği gibi Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi ile ayak basmamış, ondan çok daha önce Anadolu’ya yerleşmiş ve yaşamıştır. Bunun en önemli kanıtı ; İMİRLER Köyü Yedipelit Mevkiinde 1970 yılında Kaçak olarak yapılan bir kazı sonucunda İskit Süvarisine ait bir mezardan ele geçirilen ve halen Amasya Müzesinde sergilenen (bir adet ikiye bükülmüş demir kılıç, bronzdan yapılmış sap delikli harp baltası, çok fazla miktarda mahmuzlu bronzdan söğüt yaprağı şekilli ok uçları, at koşum takımına ait gem parçası ve bir adet kabartma ile bir adet bronz orta boy çan ) tarihi eserlerin M.Ö. 6. YY. İskit Çağına ait olduğu yerli ve yabancı tarihçilerce kabul görmüştür. Buradan anlaşılan Köyümüzün bilinen tarihi İskit Türklerine kadar dayanmaktadır. Yine Niyaz baba bölgesinde bulunan kalıntılar, Alan ve Kuzalan Köyleri Köyde Büyük Alan, Küçük Alan tabir edilen iki ayrı eski yerleşim birimin bulunması ve buradan çıkan kalıntılar bölgede Alan Türklerinin yaşadığının en iyi göstergelerindendir.


Yine AMASYA ‘nın Tarihsel gelişimi doğrultusunda köyde çeşitli medeniyetlerin barındığı, hemen hemen her tepesinde, tarlasında , çayında ve deresinde ortaya çıkan, Eski Para, İşlenmiş Taş, Çömlek vb. lerden de anlaşılmaktadır.

XV. Y.Y Beylikler döneminde ise AMASYA ve GÜMÜŞHACIKÖY Bölgesinde yerleştiği bilinen beyliklerden ( EYMÜR Beyliğinin İmirler ve Eymür Köyleri bölgesinde yaşağıdı ve köyün adını buradan geldiği Tarihçilerle belirtilmektedir.

Osmanlı Döneminin sonlarında Emperyalist ve Sömürgeci güçlerce başlatılan İşgal ve ele geçirme olayları İlimizin Merzifon İlçesine kadar gelmiş, ancak seferberlik nedeni ile erkeklerinin çoğunluğunun askerde olmasına rağmen, yaşlısı , kadını, çocuğu ile gösterilen direniş ve ortak mücadele sayesinde İlçemiz ve dolayısı ile Köyümüz Düşman himayesine girmemiştir.

Köyümüz Cumhuriyetten bu güne kadar Atatürkçü ve Laik Düşünce sisteminden hiçbir zaman sapmamış, bu doğrultuda çağdaş anlayış ve yaşayış biçiminden ödün vermeden bu güne gelmiştir.
EVLENME , SÖZ, , ŞERBET, DUA, NİŞAN , DÜĞÜN

Evlenecek çağa gelmiş erkek çocuğu için düşünülen kızın evine, oğlan evinin yakınlarından iki-üç kişi birleşerek kız bakmaya giderler. Kız, gelen misafire çay veya kahve ikram ederek görücüye çıkmış olur.
Gelen görücüler kızı beğenirse daha sonra rahatsız etmek için de müsaade isterler ve kız oğlana , oğlan kıza bir fırsatı bulup gösterilir. İkiside biribirini beğenirse büyükler toplanarak kız evine haber salar ve dünürlüğe giderler. “Allah’ın emri, Peygamber’in kavliyle” kız istenir. Kız evinde izzet-ikram fazla olur ve gelen dünürlere yemek ikram edilirse, kız tarafınca verimkar gözle bakılır. Bu isteme iki-üç kez kız tarafının naz ve edasının bitmesine kadar sürer ve söz kesimi için gün istenir.

Şerbet: Söz kesiminde kıza söz yüzüğü getirilerek, o gece kız ve oğlan tarafından yakınları çağrılır ve şerbet içilir. Şerbet içilmesi her şeyin tatlılıkla gitmesi içindir. Düğünde takılacak olan takılar, eşyalar, kız tarafından yazılarak erkek tarafına verilir. Fazlalık varsa orada anlaşma sağlanır.

Eksik Görme ve Gelin Hamamı: Daha sonra düğün günü karalaştırılır. Eksikler için hep beraber çarşıya çıkılarak takılar, eşyalar alınır. Kız tarafının yakınlarına da eksikler alınırken hediyelik gömlek, elbiselik, çorap vs. alınır. Düğünler Cuma günü başlar, Pazar Günü akşama doğru biter. Düğünde Davul zurna tutularak oğlan evine düğün evi belli olsun diye Bayrak asılır. Bu Bayrak Yiğitbaşı tarafından idare ve Muhafaza edilir.

Gelen misafirlere yemek verilir ağırlanır. İkinci gün gelin hamamı yapılır. Kızın arkadaşları ve yiğitbaşısı (kızın herşeyiyle düğün boyunca ilgilenir) sarılan dolmalar, Çörekler, turşular alınarak hamama gidilir. Oğlan tarafından da birkaç kişi gelir. Hamamda manilerle oyunlar oynanır.

Erkek Hamamı daha bir özel olur Damadın en can arkadaşları ve yakınları toplanıp Hamama gidilir, Damat tıraşı yapılır, dönüşte, köyün okumuş – yazmış, ağzı dua bilen büyüğü tarafından meydan da ( genelde harmanlık olur ) damatlıkları , dualar eşliğinde giydirilir, damada atılacak Para, Altın, Kap – Kacak verilir. Hayvan bağışlanır ki ( genelde düğünden sonra unutulur ) Sonra özenle hazırlanmış safralarda yemekler yenir içkiler içilir oyunlar oynanır.

Yanutçu diye tabir edilen Gelinin Erkek Kardeşi ve Yakınları ki bunlar genç olur. Oğlan evinde özel olarak içkili ve yemekli olarak ağırlanır. Bunlar kusur yapılmaz, Eksik- Noksan bırakılmaz. İyi ağırlanır. Yokta Bir gün sonra gelin alması zor geçer. ) Yanutçulardan da başlarında olgun ve sözü geçen ve Yanutçu Başı tabir edilen kişi sorumludur.

Kına gecesi ; Eğer mesafe yakınsa oyunlar ve Davullar zurnalar ile Kız evine kına yakmaya gidilir. Kız evinde ise kına yakılıp takılar başındaki siniye bırakılır. Gelin de Damat da kendi Yiğitbaşının evininde misafir edilir. Bu esnada Erkek evinde düğün alanında Sin-Sin , Güreş, Deve yaparak gezdirme ( Ağaç merdiven, Yastık, ve Kıl kilimden yada battaniyeden üzeri örtülüp bir kişi önce bir kişi arkada omuzlarına alarak, deve yaparlar. Devenin boynuna Çanlar ve Süsler takarlar. Fenerler. Davul - Zurna eşliğinde oynanarak köy dolaşılır ve her evden Tavuk, Horoz, Yumurta, Para, İçki Yiyecek vs. alınır ki en son geri döndüğünde tekrar yemek için ), Semah, Halay, Şıkıdım, Köçek, Sin – Sin bilinen oyunlardır.

Gelin Alma: Sabah erkenden kalkılıp arabalar hazırlanıp süslenip kız evine doğru yola çıkılır. Kız evinde gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra tabi kızın kardeşine kuşak için ve yakın arkadaşlarına çeyiz için bahşiş verildikten sonra gelin Anne , Baba ve Kardeşleri ile helalaşıp Erkek tarafından gelen Dünürşü tarafından ( son zamanlarda damat ) arabaya bindirilir. Bu arada Çeyiz yüklenmiş ve en önemlisi damadın arkadaşları tarafından yastık yola çıkarılmıştır. Gelin arabaya bindikten sonra Davul – Zurna, Oyunlar eşliğinde yola çıkılır. Tabi gene Taksin önüne geçenlere ve yol kesenlere bahşişleri verildikten sonra bin bir zorlukla Damadın evine gelinir. Damat gelin arabasının üzerine Leblebi, Bozuk para atar ki bereketli olsun. Gelin araban inerken işte düğünün en ateşli yeri gelmiş ve ortalık atılan silahlar ve oyunlarla yangın yerine dönmüştür. ( Bereket artık son yıllarda düğünler salonlarda olduğundan hem bu kadar uzun sürmez hem de silah atılmaz ) Gelin indikten sonra Davulcu ile Zurnacı da bahşişlerini toparlayıp düğünü bitirir. Gelinin çeyizi kendi odasına iplere asılır ve bir hafta askıda kalır ki gelen giden görsün diye. Gelin İlk sabahtan itibaren başındaki oyalı çemberi ile Yaşmak tabir edildiği şekilde ağzını kapatır ve çok kısık sesle konuşur. Evin büyükleri ile aynı sofrada oturup yemek yemez yada yan dönerek oturur. Ta ki artık Kayınpeder veya Kaynana müsaade edene kadar. Yoksa bu süreç Altı ay ile bir yılı bulur. Gelinlik tabir edilen bu adedi bir gelin ne kadar iyi ve uzun yaparsa çevresinden o kadar fazla övgü alır.

Söz, Dua, Nişan da katılanların akraba ve komşuların genişliğine göre ad alır. Bunların tamamı kız evinde yapılır. Genellikle Nişanlar çalgılı ve Müzikli olur. Diğerleri kadınların kendi aralarında, Mani, Türkü ve çeşitli çalgılar çalarak eğlendikleri etkinlik halindedir.

Tabi artık Erkek – Kız birbirini tanıyıp, anlaşıp evlenmeye karar verip ailesine haber vermekte, sonra da eş dost kiralanan bir salonda toplanıp bir günde düğünü bitirmektedir.
BÖLGESEL DEYİMLER, SÖZLER, KONUŞMALAR
.

Köyümüzün dili Türkçe’dir. Hatta çok az bozulmuşta olsa ÖzTürkçe’dir. Konuşulan başka bir mahalli lisan yoktur.

Köyde kendine has bir sesleniş ve hitap tarzı vardır. Bunlardan en çok kullanılanları ;

Gıııı : Bayanlara hitap ederken kullanılır Kızzz anlamında,

Heriii : Karşılığı tam olarak yoktur. Konuşma arasında kullanılır. Deyivi heri, Gelivi heri, Yok heri vs.
Ahana : İşaret sıfatı olarak kullanılır.

Çık çık çık : ayıplamak için yapılır.

R ile başlayanların başına İ eklenir. İrezil, Iramazan, İrecep vb.

Aboooo : Hayret ünlemi olarak kullanılır.

Bazı dualar vardır ; Allah ne muradın varsa versin. Allah uzun ömür versin. Su gibi ömrün uzun, Düğünün Güzün olsun. Bir önce iki baş dört bacak olasın ( Evlenirsin manasında ), Ocağın Yansın Emi. ( Evinde mutlu ol ) Allah Gani gani rahmet eylesin. Anan Baban ölmesin. Babana Rahmet. Evinin direği Yıkılmasın. Allah Gara gaşlı, gara gözlü, güzel huylu bir kız nasip eder inşallahhhh.

Beddualar ve Sitemler vardır ; Allah bin türlü belanı versin. Başın dururken ayağına taş değmesin. İnim inim inlede öleme inşallah. Allah de sana çoluğundan çocuğundan çektirsin. Oğlundan gızından bul inşallah. Kaynar kazanlarda yanarsın inşallah. Hakkımı helal etmem. Sütüm haram olsun. Yediğin içtiğin haram olsun. Mezarını domuz çiğnesin.
GELENEKLERİMİZ, GÖRENEKLERİMİZ VE YAŞAM BİÇİMİİMİRLER Köyünün Toplumsal Yaşayış Biçimini incelediğimizde ; Karşımıza, Saygı, Sevgi ve Hoşgörü anlayışını çok iyi kavramış, ayrı etnik yapılara sahip olan bireylerin sorunsuz bir şekilde beraber yaşamayı becerebilmiş, örnek bir toplumsal yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyleki ; Köyde Alevi – Sünni bir arada yıllardır sorunsuz bir şekilde yaşamakta, köyde hem Cami hem de Cem evi bulunmaktadır. Geçmişte ülke genelinde kışkırtılan etnik ayrımcılık ve çatışma ortamlarında bile köyümüzde bu konuda en ufak bir olay meydana gelmemiştir. Bu konuda örnek bir yapıya sahiptir.

Bayramlar, köyün kaynaşma, buluşma ve paylaşma anlamında önemli günlerindendir. Bayram sabahı, Gençler, Orta Yaşlı ve Yaşlı Erkekler Bayram Namazı için camide toplanır. Namaz sonrasında, O Bayram köyün tamamını misafir edecek mahallenin ev sahipleri sıraya geçer ve camiden çıkan kendi mahallesi dışındaki diğer köylüleri 3 ‘ er 5 ‘er paylaşır ve eve ziyafete götürür. Bu, her bayram bir mahalleye sıra gelmek üzere aksamadan devam edip gider. Tabi bayram geleneğinde olduğu üzere, Mezarlık, Eş – Dost ve Akraba ziyaretleri de unutulmaz.


 
YEMEKLER

Başta bayramlar, Düğünler ve özel günlerde olmak üzere köyümüzün özel ve olmazsa olmaz yemekleri vardır. Böyle günlerden bir gün önce mahalle arasında bulunan ve evlerin ekmek ihtiyacını karşılamak için kullanılan fırınlarda ekmek (kara somun ) yapılmanın yanı sıra, Haşhaşlı Çörek yapılır. Bu iş bittikten sonra Özel Çömleklerde ( Güveç şeklinde ) Keşkek konur ve fırının kendi ateşi ile sabaha kadar ağzı kapatılan fırında pişmesi için bırakılır. Sabah erkenden evin hanımı tarafından özenle hazırlanan ve üzerine Tereyağı kızartılarak servis yapılan Keşkek ‘in Haşhaşlı çörek ile yenmesine doyum olmaz. Bunların dışında ; Hamurlu çorba, Helle , Toygar, Tarhana çorbası, Çatal Çorba, Erişte, Yahni, Nohut, K. Fasulye, Yeşil fasulye Kavurması, Mercimek, Baklalı Yaprak Sarması, Etli Bamya, Pekmez, Kuşburnu Ezmesi, Hedik ( Aşure ) , Kavut, Hoşaf ve Pıtıl, Bişi, Yazma Ekmeği ( Yufka ) , Kaypak, Tepside Haşhaşlı çörek gibi hamur işi türleri ile iyi bir yemek kültürüne sahiptir.


 
GİYİM KUŞAM


Erkekler ; Kasket Şapka, Kışın Külah,Tiftik, İçlik, Atlet, Gömlek, Göynek, Entari, Kazak, Süveter, Ceket, Gocuk, Palto, Altta içlik, Pantolon, Ayakta Kara Lastik, Naylon, Cizlavat, Potin, İskarpin, Çorap, Yün Çorap,

Bayanlarda ; Yemeni – Çember ( İğne oyalı, Pullu, Boncuklu ve Ponpon ) oyalı, Eşarp, İçlik, Tulum, Kazak, Hırka, Manto, Altta, Bandik, Şalvar, Etek, Çorap, Pantolon, Ayakta, Çorap, Yün Çorap, Kara lastik, Cizlavat, İskarpin

Genel Giyim bu şekilde olmakla beraber özellikle son yıllarda ; Tiftik Şapka, Yün Çorap, Entari, Göynek, Kara , Cizlavat Lastik, Naylon ayakkabılar giyilmemeye başlanmıştır.
İMİRLER KÖYÜNÜN COĞRAFYASI


Orta Karadeniz Bölgesinde AMASYA İli GÜMÜŞHACIKÖY İlçesine bağlı olan İMİRLER köyü Kuzeyde Sallar Köyü, Doğuda Balıklı köyü, Güneyde Karakaya Köyü, Batısında Alan köyü ve İnegöl dağları ile çevrilidir. Köyün Batısında yer alan dere yataklarından gelen sular 1.350.000 M3 büyüklüğündeki yapımı 1996 yılında tamamlanan İmirler Barajını oluşturmakta, İlçenin sulama ve içme suyu İhtiyacını karşılamaktadır. Aynı zamanda barajda Sazan ve Levrek balıkları yetişmekte, Barajın çevresi aynı zamanda mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

İle Mesafesi : 77 Km.

İlçeye mesafesi : 5 Km.

Hane Sayısı : 98

Nüfus ( Son sayım ) : 346

Yol : Asfalt

Okul durumu : Kapalı

Sağlık Ocağı : Yok

Cami : Mevcut

Cem evi : Mevcut

İçme Suyu : Yeterli ( Şebeke )

Kanalizasyon : Mevcut ( bazı yerlerde foseptik )

Geçim Kaynağı : Tarım ve Hayvancılık

Ekilebilr Alan : 2250 Hektar

B. Baş Hayvan : 1500

K. Baş Hayvan : 200

Arı Kovanı : 150

Son yıllarda Köyün özellikli geçim kaynağı olan Tarımla ilgili olumsuz gelişmeler ve Ülke genelinde ortaya çıkan büyük şehirlere Göç furyası köyü de etkilemiş ve bunun sonucunda Köyün yaşayan genç nüfusu iyice azalmıştır. Bir zamanlar 150 – 200 öğrencisi olan İlköğretim okulunun Öğrenci azlığı nedeni ile kapatılıp halen 20 öğrenci ile taşımalı sisteme geçmesi bunun en önemli göstergelerinden biridir.

Yine en önemli geçim kaynağı olan Hayvancılık ve buna bağlı olarak da Yaylacılık her geçen yıl biraz daha azalmış, hatta bazı yaylalar kullanılmamaktan dolayı harabeye dönmüştür. Sınırlı sayıda aile yaylacılık geleneğini sürdürmektedir.

Yorumlar   

 
+1 #1 cok güzel bir işaslan tekçam 05-06-2014 12:02
imirler köyü adına yapılan her hizmette varım her türlü yardım için koşa koşa gelirim dostlarım .elinze saglık
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Son Tweetler

No tweets found.

Ziyaretçi Defterinde Son Mesajlar

Последние модные стрижки здесь
Последние модные стрижки здесь <a href=http://chyolka.ru/>chyolka.ru</a>
Salı, 23 Ocak 2018
Atração Do que Vaquinha 15ml K
convidativo libido de vaca é alguma coisa afrodisíaco CEM% natural e negativo apresenta nenhuma a troco [url=https://www.youtube.com/watch?v=euGwPkkMWtU]tesao de vaca caseiro[/url] comunicação.
Pazartesi, 08 Ocak 2018
Thx :)
Hello, very good web-site you've at this time there. Feel free to surf to my webpage; [url=https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=27484]ด ูหนังออนไลน์[/url]
Cuma, 10 Kasım 2017
Thanks :)
Many thanks, this website is very useful. My homepage - [url=http://www.hotdvdmovies.com/the-simpsons-seasons-125-dvd-box-set-p-313 .html]The Simpsons Seasons 1-25[/url]
Çarşamba, 08 Kasım 2017

Duyurular

Etkinlik Takvimi

Etkinlik yok

Takvim

Ocak 2018
P P S Ç P C C
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3